Du är en stjärna! - Livsgnistor för barn

Du är en stjärna! - Livsgnistor för barn

4,00 €

inkl. moms, plus frakt
Finns i lager

Beskrivning

Barn kan känna sig annorlunda av många olika skäl. Tyvärr kan barnen, i en värld så fokuserad på yttre attribut, talanger och fysiska ideal, se sina olikheter som någonting negativt.
Vuxna måste uppmärksamma och bekräfta dessa känslor, och samtidigt göra sitt bästa för att få barnen att förstå att de karaktärsdrag som skiljer dem och andra åt också är det som gör att de är unika gåvor till världen. Med hjälp av de olika små figurerna i den här boken kan du hjälpa ditt barn att acceptera, värdera och uppskatta de olikheter som finns hos oss alla!


Bornelings, häfte