Framtiden bor hos oss: Byström & Linder

Framtiden bor hos oss: Byström & Linder

5,00 €

inkl. moms, plus frakt
Finns i lager

Beskrivning

Uttrycket »Att vara där det skaver« handlar om hur vi kan jobba vidare i situationer då vi inte är helt överens.
Det är ett av tio förhållningssätt som Johanna Linder och Christina Byström beskriver i denna bok.
Förhållningssätten har växt fram i nätverket Framtiden bor hos oss, där 25 mångfaldspräglade storstadsförsamlingar och pastorat ingår. I mångfaldsvardagen behövs en flexibel kyrka som är öppen för nya lösningar och nya sätt att se på omvärlden.
Vad händer när vi öppnar dörren för flyktingar? Hur firar vi gudstjänst tillsammans när olika traditioner krockar? Hur hittar vi ett inkluderande vi när värdegrunden utmanas? Boken skildrar ärligt både de utmaningar och den rikedom som finns i mångfaldsarbetet, bland annat genom en mängd exempel hämtade från nätverkets församlingar. Genom boken går ledorden hopp och möjlighet som en röd tråd.

Argument, inbunden