Från ökenmässa till hårdrock halleluja: Portin Fredrik

Från ökenmässa till hårdrock halleluja: Portin Fredrik

3,00 €

inkl. moms, plus frakt
Finns i lager

Beskrivning

Specialgudstjänster, som ibland också kallas temagudstjänster eller alternativa gudstjänster, har fått ett stort genomslag i Borgå stift.
Sju personer som arbetat med olika specialgudstjänster berättar här om sina erfarenheter och tankar.

Mässorna som beskrivs är: Människa - kom fram!, Puls, Ionamässan, Ökenmässan, Metallmässan, Regnbågsmässan och GloriaDei-mässan.

Boken introducerar också en diskussion om vilken plats specialgudstjänsterna överlag ska ha i kyrkans liv. Vad tillför de gudstjänstlivet? Vilket är deras värde och vilka problemområden finns det? Sju forskare inom teologi och religionsvetenskap har läst artiklarna om specialgudstjänsterna och kommenterar dem ur olika perspektiv.


Fontana Media, häftad