Goda grupper: Strömberg

Goda grupper: Strömberg

10,00 €

inkl. moms, plus frakt
Finns i lager

Beskrivning

I Goda grupper – med pedagogisk dramalek får du som ledare konkreta verktyg för att kunna kartlägga en grupps hierarkier, upptäcka de informella ledarna i en grupp, uppmuntra nya kontakter och kompisrelationer, få med de passiva och återhållsamma barnen, skapa vi-känsla och sammanhållning, långsiktigt skapa trygghet och tolerans, ha roligt och skratta tillsammans!

Materialet fungerar som stöd för dig som redan arbetar med dramalek, eller som handledning för dig som vill sätta igång.
Boken innehåller 88 övningar, många med förslag på varianter. Boken är indelad i sex huvudkapitel med rubriker som Lär känna din grupp, Stärka självkänslan och Motverka och förebygga mobbning.
I varje kapitel får du förslag på en mängd olika övningar som kan användas för att fokusera på just detta ämne.

Argument, hårdbunden