Vilja, våga, växa: Gusmark

Vilja, våga, växa: Gusmark

4,00 €

inkl. moms, plus frakt
Finns i lager

Beskrivning

Vi är många som längtar efter en kyrka som är relevant för sin samtid, som förmår vara Kristi kropp i en tid då det andliga intresset förefaller större än på länge. Församlingsutveckling handlar om just detta: att vara trogen sitt uppdrag men arbeta med formerna, språket, det yttre.
Björn Gusmark visar på bakgrunden till församlingen i Nya testamentet och skissar församlingens framväxt i Sverige. Han presenterar några olika modeller för församlingsutveckling och gemensamma nämnare hos sammanhang som attraherar människor.
Bokens senare del innehåller en handfast vägledning för att arbeta kreativt, processinriktat och långsiktigt med församlingsutveckling. Författaren har hämtat inspiration och tankar från Tyskland, England, Norge och Sverige, men framför allt från egna erfarenheter i Romelanda pastorat, där han är kyrkoherde.

Boken är skriven utifrån Svenska kyrkans perspektiv, men den som hör hemma i ett annat sammanhang kan känna igen sig i mycket.


Argument, häftad